Elämme nykyään yltäkylläisyyden aikaa, jossa varsinkin Suomessa harvalla on pulaa varsinaisista perushyödykkeistä, kuten ruoasta, juomasta ja turvallisesta kodista. Toisaalta digitalisaatio ja jatkuva informaatiotulva saa helposti aikaan sen, että kuljemme ikään kuin laput silmillä, ja suodatamme suurimman osan saamastamme informaatiosta, edes ajattelematta sitä. Tällaisessa maailmassa olisi hyvä toisinaan pysähtyä ja nautiskella hetki rauhassa maailman menosta.

Kun elämä on jatkuvasti kiireistä, kannattaa välillä ottaa pieni paussi ja pyrkiä esimerkiksi nauttimaan taiteesta, joko luomalla sitä tai, perehtymällä taiteeseen muilla keinoilla. Yksi taiteen parhaita puolia on juuri käsitteen abstraktius, ihminen itse määrittelee sen, mitä pitää taiteena ja sitä voi oikeastaan luoda kuka tahansa, jolla on visio. Taideteos voi olla esimerkiksi valokuva, joka on kehystetty seinälle, tai vaikka vain upea kehys itsessään.

Miksi taiteesta kannattaa nauttia?

Taiteesta nauttiminen kannattaa oikeastaan vain sen itseisarvon takia. Toisinaan on hyvä nähdä jotain kaunista, tai pohtia asioiden merkitystä. Taide on ihmiselle hyvin tyypillinen piirre, sillä nykytietämyksen mukaan olemme ainoa laji, joka aktiivisesti tuottaa taidetta ja nauttii siitä. Tätä kannattaakin siis vahvistaa.

Taiteesta nauttiminen tai sen luominen on tietyllä tavalla myös terveellistä. Se auttaa rentoutumaan ja vie ajatukset välillä pois arkisista asioista. Kun katsomme esimerkiksi jotain kaunista ja miellyttävää, rentoudumme ja hengitämme hieman syvemmin, saaden stressitason laskuun. Taiteen luominen taas voi auttaa purkamaan erinäisiä mieltä painaneita asioita tai vaihtoehtoisesti vain palvella ihmisen tarvetta tuoda omia ajatuksia ja tuntemuksia esille.

Taide kuuluu kaikille

Taiteesta voi ja saa nauttia, vaikka ei kokisikaan olevansa mikään taideasiantuntija. Suurin osa taiteesta on kohdistettu nimenomaan suurelle yleisölle ja sen tarkoitus on herättää ajatuksia ja saada ihmiset pohtimaan omaan suhdettaan teoksessa esitettyyn asiaan. Taiteesta nauttiminen ei siis ole taideammattilaisten yksinoikeus, vaan taide kuuluu kaikille ja sen yhteiskunnallinen asema on ollut merkittävä kautta historian. Välillä onkin siis hyvä vain pysähtyä ja nauttia taiteesta.