Taiteen asema yhteiskunnassa on merkittävä

Taiteella on ollut merkittävä osa kaikissa maailman tunnetuimmissa sivilisaatioissa jo ammoisista ajoista saakka. Taidetta arvostettiin erityisen paljon antiikin Kreikassa, Roomassa ja Assyrian ja Persian valtakunnissa. Myös monissa muissa kulttuureissa taiteella on ollut oma roolinsa yhteisön vahvistamisessa. Voidaankin väittää, että lähes tulkoon kaikkina aikoina ovat ihmiset tuottaneet taidetta, kuten vaikkapa musiikkia tai kalliomaalauksia. Ihmislajilla on mitä ilmeisimmin luonnollinen tarve kokea ja tehdä taidetta. Myös Suomesta on löydetty erittäin vanhoja taide-esineitä ja kalliomaalauksia esihistorialliselta ajalta.

Taiteen rooli yhteiskunnassa ei ole kuitenkaan itseisarvo tai muuttuva käsite, sillä taiteen arvostus on aikaan ja kontekstiin sidottu. Esimerkiksi esihistoriallisena aikana iso osa ajasta meni ruuan hankintaan ja suojelemaan kotia, jolloin aika taiteelle on ollut rajallista. Toisaalta esimerkiksi 1700- ja 1800-luvuilla Euroopassa taidetta on arvostettu erittäin paljon, jolloin koko kulttuuri on ollut huomattavasti taideystävällisempää. Monet yläluokan harrastuksista ovat liittynyt suoraan taiteeseen, kuten esimerkiksi naamiaiset, jotka ovat antaneet mahdollisuuden huikeiden asusteiden suunnitteluun. Samaa tunnelmaa voi itsekin tavoitella, mutta onneksi naamiaisasut saa nykyään tilattua partyking.fi verkkokaupasta.

Nykyään taiteella on nähty olevan monia merkittäviä vaikutuksia yhteiskuntaan. Taide mahdollistaa etenkin yhteiskunnan kehittymisen, sillä taide ja taiteilijat toimivat usein yhteiskunnan kriitikkoina. Tämä on tärkeää, sillä yhteiskunta, joka ei mahdollista itsekritiikkiä on hyvin usein vaarassa taantua kehittymättömäksi paikaksi. Esimerkkejä löytyy tästä erityisesti Lähi-idästä. Taiteella on vaikutusta myös terveytteen ja erityisesti mielenterveyteen. Musiikkia, kuvataiteita ja teatteria nauttivilla on tunnetusti vähemmän mielenterveydellisiä ongelmia ja erityisesti kulttuuria ahkerasti harrastavat vanhukset elävät tunnetusti pidempään.

Taiteen tutkimus on jokseenkin nuori tieteenala, minkä johdosta taiteesta paljastuu jatkuvasti uusia puolia. Yksi näistä on taiteen vaikutus oppimiseen. Taiteen harrastaminen parantaa tutkitusti eri ikäisten kognitiivisia taitoja ja korreloi akateemista menestystä. Tämän lisäksi taide auttaa itsetuntemuksen, tunne- ja sosiaalisten taitojen kehityksessä. Taiteen katsotaan myös vahvistavan elinikäistä oppimista.

Taiteen merkitys kansakunnan rakentajana

Taiteella on ollut tärkeä rooli myös Suomen sivistyksen kehityksessä ja kasvussa hyvinvointivaltioksi. Suomi oli käytännössä romahtanut Neuvostoliittoa vastaan käydyn sodan johdosta ja sodan loppuessa Suomea odotti valtavat sotakorvaus velvoitteet. Sotien jälkeinen aika oli myös voimakasta kaupungistumisen aikaa, jolloin kehitettiin kunnallisen taidepolitiikan käsite, jonka keskiössä oli julkinen taide. Tuolloin ajateltiin että taiteella on mahdollista olla korkeampia tehtäviä kuten ympäristön muuttamisen viihtyisämmäksi ja kansan sivystämisen ulottuvuudet. Tämä johti siihen, että erityisesti julkisia maalauksia teetettiin kouluihin, museoihin, tehtaisiin, sairaalaoihin, valtiollisiin rakennuksiin jne. Ajateltiin, että näin on mahdollista saada taide lähemmäksi kansaa. Tämä oli ajatuksena mullistava, sillä ennen Suomessa oltiin ajateltu, että taide on ainoastaan yläluokan etuoikeus, ei kaikelle kansalla kuuluva perusoikeus.

Maailmassa on nykyään monia jännitteitä ja myös suomalaisessa yhteiskunnassa on monia asioita, jotka aiheuttavat eripuraa kansalaisten välille. Sikäli kun monesta vaikeasta asiasta on vaikea käydä enää kiihkotonta keskustelua Suomessa, on taiteella mahdollista avata ja käsitellä asioita kansallisista kipupisteistä. Samalla taiteen keinoin asioita voidaan lähestyä täysin uudesta näkökulmasta luoden samalla ymmärrystä ja perspektiiviä käsiteltävään aiheeseen.