Asiakkuudenhallinta on tullut vuosi vuodelta yhä merkityksellisemmäksi. Sen seurauksena erilaiset CRM-työkalut ovat yleistyneet vääjäämättä ja niille onkin kysyntää yhä laajemmin eri toimialoilla. Vaikka CRM saattaa tavallisesti herättää mielikuvia lähinnä suurten yhtiöiden suosimana keinona hallita asiakkuuksia ja kehittää asiakaslähtöisyyttä, ei sen käyttö välttämättä rajoitu yksinomaan suuriin yhtiöihin, vaan pienemmätkin toimijat voivat hyötyä erilaisten CRM-työkalujen käytöstä. Myös taiteen maailmassa CRM-työkaluille voi olla käyttöä, mutta ne on osattava valjastaa oikein.

Taidegalleriat eivät välttämättä ihan ensimmäisenä tule mieleen silloin kun mietitään asiakkuuksien hallintaa. Loppujen lopuksi kyse ei kuitenkaan ole sen kummemmasta kuin asiakkaiden paremmasta ymmärtämisestä siinä missä millä tahansa alalla. Samaan tapaan kuin esimerkiksi ruokakauppaketjut tai käytettyjen vaatteiden myymälät hyödyntävät CRM-työkaluja ymmärtääkseen paremmin asiakkaitaan sekä näiden kulutustottumuksia, toiveita ja mieltymyksiä, ei ole olemassa mitään syytä, mikä estäisi tällaisten työkalujen hyödyntämisen myös taiteen saralla.

Miten CRM-järjestelmät voivat hyödyttää taidegallerioita?

Taidegalleriat voivat hyötyä CRM-järjestelmien käytöstä kaikilla samoilla tavoilla kuin mikä tahansa muukin yritys. Luonnollisesti tarve tällaisille ratkaisuille riippuu pitkälti siitä, kuinka tarkasti taidegalleria on kiinnostunut ymmärtämään asiakkaidensa kulutustottumuksia. On paljon sellaisia gallerioita, joissa järjestetään näyttelyitä lähinnä taiteilijan töiden esittelemiseksi ilman sen kummempaa toivetta myynnin suhteen. Vähintään yhtä monessa taidegalleriassa toiveena on kuitenkin saada myös taideteoksia kaupaksi, etenkin jos taide on taiteilijalle ainoa elinkeino.

CRM järjestelmä on esimerkki tehokkaasta työkalusta, joka mahdollistaa tehokkaan yhteydenpidon asiakkaisiin ja josta voi olla valtavasti hyötyä pysyvien asiakassuhteiden muodostamisessa. Taidegallerialle vakituiset kävijät voivat olla kultaakin kalliimpi asia, jota kannattaa vaalia kaikin mahdollisin keinoin. Toki myös uusien taiteen ystävien tavoittaminen on tärkeää. Mikäli taidegallerialla on käytössään tai kehitteillä markkinointistrategioita, ovat CRM-työkalut hyödyllinen työkalu niiden soveltamisessa.

Runsaasti potentiaalia

On paljon taiteen ystäviä, jotka mielellään kuulevat ensimmäisten joukossa taidegallerioiden tulevista näyttelyistä ja muista mahdollisista tapahtumista ja tarjouksista. Useimmat taidegalleriat eivät ole kuitenkaan valitettavasti valjastaneet asiakkkuudenhallinnan tuomia mahdollisuuksia käyttöönsä. Tyypillisesti yhteydenotto asiakkaisiin tapahtuu sosiaalisen median kanavien välityksellä, mutta kontaktit yksittäisiin asiakkaisiin jäävät melko löyhiksi. On kuitenkin syytä muistaa, että monella taidegallerialla on myös vakituiset vierailijansa, jotka osallistuvat gallerian järjestämiin taidenäyttelyihin kerta toisensa jälkeen. Gallerialle voisikin olla todella mielenkiintoista selvittää näiden vierailijoiden profiilia tarkemmin.

Mikäli taidegalleriassa käy esimerkiksi henkilöitä, jotka ostavat enemmän tai vähemmän säännöllisesti taideteoksia galleriasta, saattaa jonkinlainen ostohistorian kartoittaminen auttaa ymmärtämään paremmin kyseisten asiakkaiden mieltymyksiä ja kiinnostuksen kohteita.