Ammattitaiteilijaa, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa taideteostensa myynnistä, verotetaan elinkeinolain (EVL) mukaan. Mikäli hänellä on teosmyynnin lisäksi palkallinen työ, esimerkiksi vaikkapa opetustyö, verotetaan häntä yleensä tuloverolain (TVL) mukaan. Suurin osa suomalaisista taiteilijoista saa varsinaisen toimeentulonsa palkkatyöstä, ja vain osan teosmyynnistä.

Vaikka TVL:n nojalla verotettava henkilö ei ole lain mukaan kirjanpitovelvollinen, tulee hänen kuitenkin kyetä luotettavasti selvittämään taiteellisen toiminnan tulot ja menot. Ammattitaiteilijaa koskee siis verotuksessa ns. muistiinpanovelvollisuus. Sen vuoksi taiteilijan on aina säilytettävä huolellisesti kaikki tositteet teosmyynneistä ja tulonhankkimiskuluista. Esimerkiksi muistiinpanokirja, johon taiteellisen toiminnan tulo- ja kulutapahtumat merkitään aikajärjestyksessä ylös, on riittävä muistiinpano.

Niin sanottu kevytyrittäjyys eli laskutuspalvelun käyttö on viime vuosina kasvattanut suosiotaan Suomessa tasaista tahtia.Tämä on erittäin joustava ja riskitön tapa joko testata omaa yritysideaa, tai huolehtia laskutuksesta ja verotuksesta pienen lisäkulun myötä. Kevytyrittäjyys toimii hyvin myös silloin, kun vain pieni osa tuloista on ns. laskutettavaa tuloa. Veroihin menevä osuus riippuu veroprosentista, ja laskutuspalvelulle toimitetaan oma verokortti. “Kevytyrittäjän” verotus on siis varsin yksinkertaista: Saadut tulot ovat ansiotuloa, jotka verotetaan progressiivisesti verokortissa näkyvien tulorajojen mukaan. Verotuksessa ja tulorajoissa tulee ottaa huomioon myös varsinaiset päätoimesta saatavat tulot.

Jos siis esimerkiksi päivätöissä tienaamasi tulot ovat 30 000 € vuodessa ja teosten myynnistä saat 5000 € vuodessa, tulot lasketaan yhteen ja verotetaan samalla veroprosentilla. Jos et halua käyttää aikaa kirjanpitoon, laskutukseen, veroprosenttisi laskemiseen jne, kannattaakin tutustua esimerkiksi laskutuspalvelu Frilans Finans OY:n https://frilansfinans.fi sivuihin. Yhtiö aloitti toimintansa Ruotsissa jo vuonna 1999 ja on laajentanut palvelunsa myös Suomeen.

Elinkeinoverolain (EVL) mukaan verotettavan taiteilijan kannattaa hankkia kirjanpitopalvelu, sillä taiteellinen toiminta rinnastuu tässä tapauksessa yritystoimintaan ja taiteilijalla on oikeus vahentää tulonhankkimiskuluina esimerkiksi kirjanpitopalvelun kulut. Useimmilla taiteilijoilla ei varmastikaan ole intoa tai osaamistakaan huolehtia yritystoiminnan kirjanpidosta. Yleisimpiä taiteilijoiden verotuksessa vähennettäviä kuluja on useita:

Työhuonevähennys niille verovelvollisille, jotka käyttävät työhuonetta pääansiotulon tai sivutulon hankkimiseksi. Vähennys arvioidaan tulonhankkimiskuluna sen mukaan, kuinka iso osa tuloista hankitaan työhuonetta käyttäen.

Jos henkilöllä on omat kotisivut taiteellista ansiotoimintaa varten, sen ylläpito- ja luomiskulut voi vähentää verotuksessa. Mahdolliset mainoskulut voi vähentää täysimääräisesti, samoin esim käyntikortit. Taiteen alan ammattiliittojen jäsenmaksut voi vähentää aivan samoin, kuin muutkin ammattiliiton maksut, samoin taideyhdistysten jäsenmaksut.

Puhelinkulut voi vähentää siltä osin, kun puhelinta käytetään yritystoiminnassa, samoin toimistokulut kopiopaperista lähtien.

Teosmateriaalit ovat täysimääräisesti vähennyskelpoisia ja taiteilijatarvikkeet vähennetään myös aiheutuneiden kulujen mukaan täysimääräisinä.

Työvälineet voidaan vähentää joko kertapoistona tai vuotuisina menojäännöspoistoina. Mahdolliset kehystys- ja valukulut vähennetään täysimääräisesti, samoin kuljetuskulut.

Kutsukortit, julisteet, galleriavuokrat ym näyttelykulut vähennetään täysimääräisesti aiheutuneiden kulujen mukaan, samoin gallerian ottamat provisiot.

Eläkevakuutusmaksut ja muut taiteelliseen työhön liittyvät vakuutusmaksut vähennetään täysimääräisinä.

Näyttely- ja museokäynnit, työvaatteet, työmatkakulut ja vaikkapa opintomatkat vähennetään verottajan harkinnan mukaan.

Veroilmoitusta varten tulee täyttää tulonhankkimistoimintalomake ja mikäli taiteilija on saanut apurahoja, on myös ne ilmoitettavaapurahalomakkeella.

Mikäli taiteilija myy teoksiaan yli 10 000 eurolla vuodessa, on hän arvonlisäverovelvollinen. Tällöin on etukäteen ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi, ja tehtävä erillinen arvonlisäveroilmoitus. Jos taiteilija kesken tilikauden huomaa myynnin ylittävän 10 000 rajan, on hänen tehtävä ilmoitus ja maksettava myös taannehtivasti koko tilikauden arvonlisäverot. Tämän vuoksi tilitoimiston käyttäminen lienee paras vaihtoehto.